دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

طبق بخشنامه سازمان مرکزی، دانشجویان دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ که فقط ۷ واحد درس جبرانی گذرانده اند، باید یک درس ۳ واحدی دیگر نیز به عنوان جبرانی در شهریورماه اخذ و پاس کنند. (در صورتی که این درس را در شهریور ماه سال جاری اخذ و پاس کنند، لازم نیست شهریه ثابت پرداخت کنند.) این دانشجویان باید در روز شنبه ۳ شهریور نسبت به ثبت درس اقدام کنند. کلاسهای دروس جبرانی مطابق برنامه زیر از هفته اول شهریور به صورت فشرده و به مدت سه هفته ارائه خواهد شد. (۶ روز)

درس دینامیک سیستمهای قدرت (۱): سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ، چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

درس ادوات نیمه هادی: شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ، یکشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

درس طراحی مدار مجتمع خطی: سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ، چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

لیست دانشجویان

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی