انتخابات شورای انجمن علمی برق فردا دوشنبه ۹ مهر ساعت ۱۱:۳۰ دانشکده فنی و مهندسی انجام می پذیرد
کلیه ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند به منظور کاندیداتوری و یا رای دادن در این انتخابات شرکت کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
انجمن علمی برق

کلیه آزمایشگاههای برق از روز شنبه ۷ مهر تشکیل خواهند شد و شرکت دانشجوها در جلسات از این تاریخ الزامی میباشد.

در صورتی که دانشجوها متقاضی ارائه آزمایشگاه جدید یا تغییر ساعت یک آزمایشگاه هستند، با تنظیم یک درخواست و امضای حداقل ۸ دانشجو در هفته جاری به آقای مهندس بهمن پور مراجعه کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

در مقطع دکتری، در صورتی که دانشجو از یک درس نمره قبولی نگیرد، باید همان درس را مجدد اخذ و پاس نماید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی