دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

تکنیک پالس ۱

موعد تحویل ۱۴/۸/۹۷

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

کلاس اضافی درس مدار مخابراتی دوشنبه این هفته برگزار نمی شود به جای آن سه شنبه هفته آینده (۱۵ آبان ماه) از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ برگزار می شود.

mid_com_circuit_94_95_1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

جلسه دوم توجیهی درس سمینار در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۳ بعدازظهر در محل کلاس ۴۱۲ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی