دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

دانشجویانی که در ترم جاری قصد دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دارند، حداکثر تا روز شنبه ۲۲ دیماه فرصت دارند یک نسخه از پایان نامه را همراه با فرم آمادگی دفاع به گروه برق تحوبل دهند تا برای آنها تاریخ دفاع تعیین گردد.
بدیهی است در صورت مراجعه بعد از این تاریخ، زمان دفاع برای ترم آینده تعیین میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

T22

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T5_signal             matlab9798-1      Final9697

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی