دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس های آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر اینجانب روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۷ ساعت ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی آن اطلاع رسانی خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

poster97برای ثبت کد تخفیف دانشگاه را تایپ کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

آزمایشگاه از این هفته در محل آز میکروپروسسور واقع در طبقه همکف ساختمان اندیشه تشکیل می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

دریافت دستور کار آزمایشگاه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

لطفا آقایان پیله ور و شیدایی برای درس سمینار حداکثر تا  اسفند مراجعه فرمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

به دلیل تقاضای دانشجویان درس تاسیسات الکتریکی ارائه گردید و دانشجویان کارشناسی الکترونیک میتوانند این درس را به عنوان درس اختیاری اخذ کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

کلاس درس کنترل توان رأکتیو این هفته پنجشنبه ۲۵ بهمن تشکیل نمی شود. جلسه جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

چهارشنبه ۲۴ بهمن کلاس EMC اینجانب تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

آخرین فرصت برای ارایه سمینار دانشجویانی که موفق به ارای سمینار خود نشده اند  و همچنین ارایه گزارش نهایی

دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت ۱۶

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه