دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس جبرانی الکترونیک۲ در روز پنجشنبه ۲ خرداد ساعت ۹ تا ۱۲ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس آمار و احتمال مهندسی استاد بشیراعظمی فردا به تاریخ ۲/۱۴ کنسل می باشد و جبرانی آن هفته آینده بعد از امتحان میان ترم برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم شراره بشیر اعظمی