دانشجویانی که تمایل به ارائه درس جدید در حذف و اضافه دارند، تا پایان هفته جاری درخواست خود را با امضای همه دانشجویان متقاضی به گروه برق ارائه دهند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی