دانشجویان محترم ارشد قدرت  درس سمینار برای  اولین جلسه کلاس ، چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده فنی مهندسی حضور یابند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

کلاس آموزش نرم افزار سیمولینک MATLAB جهت انجام پروژه های شبیه سازی مربوط به دروس تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه های الکتریکی به صورت مشترک در روز پنجشنبه ۲ آبان از ساعت ۸ تا ۱۳ در محل کلاس برگزار می شود. حضور کلیه دانشجویان این دروس در جلسه مذکور جهت یادگیری نرم افزار و انجام پروژه های درسی محوله الزامی می باشد. همچنین حضور سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی برق-قدرت نیز آزاد است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

T1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

Matlab                T1_signal

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاسهای اینجانب مورخ ۲۴، ۲۹ و ۳۰ مهر ( CMOS، طراحی سیستمهای فوتوولتاییک، مدار مخابراتی، الکترونیک۲) تشکیل نمیشود. در صورت تغییر برای ۳۰ مهر مجددا اطلاع رسانی می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

کلاس های اینجانب این هفته تشکیل نمی گردد (روزهای سه شنبه ۲۳ مهر، چهارشنبه ۲۴ مهر و پنجشنبه ۲۵ مهر)

زمان کلاس جبرانی بعدا با هماهنگی دانشجویان محترم تعیین می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلاس فیزیک الکترونیک در روز شنبه  ۲۰ مهر ساعت ۱۵ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم شراره بشیر اعظمی

برگه شامل شکل موجهای سه فاز:

۳-Phase-paper

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی