دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

جلسه توجیهی درس سمینار (گروه دکتر امینی) در روز پنجشنبه ۷ آذر ساعت ۲ در دانشکده فنی مهندسی تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

تمرین_تأسیسات_نوروصدا

 

تاریخ تحویل : ۹ آذر۹۸

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده

کلاس جبرانی درس تاسیسات الکتریکی روز شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mid92-93-2             mid93-94-2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

جلسه اول توجیهی درس سمینار ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ سه شنبه ۲۱  آبان ماه در دانشکده مهندسی برگزار می شود

حضور همه دانشجویان محترم الزامی است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه