کلاس الکترونیک ۲ مورخ ۱۰ دی از ساعت ۱۳ شروع می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

به منظور رفع اشکال، روز دوشنبه ۹ دی ساعت ۱۰ تا ۱۱ در دفتر گروه برق (ساختمان اندیشه) حضور دارم.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

یکشنبه ۸ دی ساعت ۸:۱۵

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

میانترم دوم درس پالس یکشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

http://www.khuisf.ac.ir/prof/Masters/default/?action=DownloadFiles&MasterID=fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3&ItemID=5115&LaID=1

pulse9899_1

sol 2

رفع اشکال پالس روز شنبه ساعت ۱۳ الی ۱۴ دفتر دانشکده

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

http://www.khuisf.ac.ir/prof/Masters/default/?action=DownloadFiles&MasterID=fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3&ItemID=5115&LaID=1

 

pulse_exam

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

نمرات تحلیل (۲)

نمرات تاسیسات

مشاهده برگه ها: بعد از ساعت کلاس

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

پروژه_بخش_سوم

موعد تحویل :
۹۸/۱۰/۰۷

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده