قسمت اول دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده (شامل راهنمای نرم افزار پروتئوس کد ویژن):

AVR_AZ

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

دیدگاه ها مسدود شده اند .