دروس ماشین ۱، مدارهای الکتریکی۱ و کارگاه برق به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .