کلاس VLSI در روز پنجشنبه هفته جاری (۶ آبان) ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دیدگاه ها مسدود شده اند .