امتحانات لغو شده  ۲۰، ۲۱ و ۲۲ دیماه به تاریخهای زیر در همان ساعت های قبلی موکول می شود:

۲۰ دیماه به ۳ بهمن ماه                         ۲۱ دیماه به ۴ بهمن ماه                       ۲۲ دیماه به ۵ بهمن  ماه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .