مهلت نهایی دفاع از پایان نامه ارشد در ترم جاری ۲۳ شهریور تعیین شده است لذا دانشجویانیکه قصد دفاع در ترم جاری را دارند هرچه سریعتر نسبت به تعیین وقت دفاع و تحویل پایان نامه به آقای دکتر عباسیان مراجعه نمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

دیدگاه ها مسدود شده اند .