آخرین مهلت تحویل تکالیف ADS دوشنبه ۲۵ دی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح می باشد.

نمرات تا عصر دوشنبه نهایی می شوند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

دیدگاه ها مسدود شده اند .