با توجه به عدم موافقت برخی از دانشجویان با تغییر ساعت کلاس درس دینامیک سیستم های قدرت، ساعت کلاس مطابق با برنامه قبلی و هر هفته پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .