آخرین فرصت برای ارایه سمینار دانشجویانی که موفق به ارای سمینار خود نشده اند  و همچنین ارایه گزارش نهایی

دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت ۱۶

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دیدگاه ها مسدود شده اند .