دانشجویان گرامی نمرات با ارفاق می باشد و در صورت اعتراض تا تاریخ ۳/۳۱ اعتراض خود را به آدرس ایمیل sh.bashirazami@gmail.comارسال نمایید.

New Doc 2019-06-19 12.12.16

سرکار خانم شراره بشیر اعظمی

دیدگاه ها مسدود شده اند .