با توجه به برخی اعتراضات و درخواستها برای افزایش نمره، ریزنمرات درس FACTS اعلام می گردد:

مشاهده

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

دیدگاه ها مسدود شده اند .