کلاس جبرانی درس تاسیسات الکتریکی روز شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

دیدگاه ها مسدود شده اند .