ارتباط با گروه برق

تکلیف یا پیغام مورد نظر را بفرستید

* فیلد لازم

پسوند فایل های مورد قبول: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,rar,zip.
حداکثر حجم فایل: 10mb.