درباره تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی

در این صفحه اطلاعاتی درباره تیم رباتیک قرار میگیرد.
از قبیل اسلاید و تصاویر و …