آخرین مهلت ارسال گزارش پروژه روز جمعه ۱۵ تیرماه می باشد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
۱۲
تیر

نمرات شبکه

network96972v2

رویت اوراق ۳شنبه ساعت ۱:۳۰ الی ۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

New Doc 55

در صورت اعتراض تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۲ اعتراض خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

sh.bashirazami@gmail.com

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم شراره بشیر اعظمی

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که مایل به ارائه آزمایشگاه های زیر در ترم تابستان می باشند حداکثر تا ۹۷/۴/۱۳ درخواست کتبی خود را به اتاق ۳۶ (آقای عابدی) تحویل نمایند

قابل ذکر است حد نصاب مورد نیاز برای هر آزمایشگاه حداقل ۸ نفر می باشد

۱- آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

۲- آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

۳- آزمایشگاه الکترونیک ۳

۴- آزمایشگاه تکنیک پالس

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مسعود بهمن پور
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی

control_mark96972

رویت اوراق دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

آخرین جلسه سمینار روز سه شنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۵ دانشکده فنی ( حضور کلیه دانشجویان الزامی است)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

elec197 001 mabahes 001 power elec1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:در صورت اعتراض روز دوشنبه ساعت ۱۴ مورخ ۱۱/۴/۹۷ مراجعه نماییید

به مراجعه بی مورد ارفاق نمی گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی