دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

انتصاب جناب آقای دکتر یزدانی به سمت مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه را خدمت ایشان و همه اساتید و دانشجویان رشته برق تبریک عرض کرده و برای ایشان توفیق روزافزون از درگاه خداوند مسئلت دارم.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویانی که چارت درسی آنها مطابق با نظام آموزشی قدیمی میباشد، لازم است هر چه سریعتر به دفتر گروه برق مراجعه کرده و دروس ترم آینده خود را اعلام کنند تا دروس مطابق با نظام آموزشی قدیمی برای آنها ارائه شود. بدیهی است در صورت عدم مراجعه، مسئولیت عدم ارائه درس به عهده خود دانشجو است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

 دانشجویان محترم در صورت اعتراض حداکثر تا صبح روز چهارشنبه ،اعتراض خود را به ایمیل sh.bashirazami@gmail.com اعلام نمایید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

مطالب مرتبط با درس سیستم های دیجیتال ۲ 

Digital_1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

sc vlsi971 001

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

sc adavat 001

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد