همکاری با انجمن
لطفا جهت همکاری با انجمن به ایدی تلگرامی زیر اطلاع دهید @khuelec_anjoman و یا به دفتر انجمن واقع در ساختمان اندیشه مراجعه فرمایید
رباتیک
کانال تلگرام انجمن
کانال تلگرام انجمن @khuelec راه ارتباطی با انجمن @khuelec_anjoman
رباتیک