شرایط رتبه بندی و اخذ رتبه پیمانکاری و اخذ رتبه مشاور

رتبه بندی شرکت ها

 

همان طور که می دانید شرکت های مختلف را بر حسب صلاحیت و شایستگی هایی که دارند و نیز بر حسب کارکرد و عملکردی که از خود به نمایش می گذارند؛ رتبه بندی می کنند که به این فرآیند گرید یا رتبه بندی شرکت اطلاق می شود. در ادامه برآنیم تا به شرایط و ضوابط لازم برای گرید شرکت ها و نیز مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه پیمانکاری و اخذ رتبه مشاور پرداخته شود و در پایان به وجه تفاوت میان اخذ رتبه پیمانکاری با رتبه مشاور پرداخته شود تا وجوه تفاوت و تمایز میان این دو نوع از رتبه بندی شرکت ها به طور کامل مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.

بنابرای در صورتی که شما هم صاحب شرکت هستید و می خواهید شرکت شما گرید یا رتبه مطلوب و مناسبی در رتبه بندی شرکت های پیمانکاری یا رتبه بندی مهندسی مشاور داشته باشد؛ با ما همراه باشید تا به ارائه اطلاعاتی در این مورد پرداخته شود.

 

رتبه بندی شرکت
رتبه بندی شرکت

شرایط لازم برای رتبه بندی شرکت ها

 

پیش از اینکه به بحث در مورد شرایط مورد نیاز برای اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور پرداخته شود؛

به طور کلی کلیه شرکت ها بایستی شرایطی برای اخذ رتبه اعتباری داشته باشند تا بر حسب این شرایط رتبه بندی شوند.  از این جمله شرایط می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • حداقل بایستی دو سوم هیئت مدیره شرکت شما را افرادی تشکیل دهند که مدرک آن ها لیسانس به بالاتر باشد. بنابراین در صورتی که مدرک تحصیلی هیئت مدیره شرکت شما پایین تر از این حد بوده و تنها به تجربه آن ها می خواهید استناد کنید؛ جایی در رتبه بندی شرکت ها ندارید.
 • استفاده از یک مهندس با سابقه کاری بالا در رأس هیئت مدیره شرکت شما که بهتر است بیش از ۷ سال فعالیت در این حوزه را تجربه کرده باشد و بیمه هم در طول این هفت سال برای وی رد شده باشد.
 • بهره گیری از دو مهندس دارنده سابقه بیمه و کار مرتبط با حوزه فعالیت شما بالاتر از سه سال کاری.

توضیح اینکه هر چقدر رزومه و سابقه کاری این افراد بیشتر باشد؛ در رتبه بندی بالایی از شرکت ها جای می گیرند. ضمن اینکه نباید سوء پیشینه ای در کارنامه هر یک از آن ها ثبت شده باشد و مدیران شرکت شما نیز نباید در مشاغل دولتی اشتغال داشته باشند.

 

اخذ رتبه پیمانکاری
اخذ رتبه پیمانکاری

 

شرایط لازم برای أخذ رتبه پیمانکاری و مدارک مورد نیاز

 

به منظور اخذ رتبه پیمانکاری با توجه به این مسئله که رتبه بندی شرکت ها برای رتبه بندی پیمانکاران بسیار حائز اهمیت می باشد؛ می بایست حتما شرایط لازم را برای شرکت خود فراهم نموده و مدارک مورد نیاز در این راستا را تهیه نمایید تا در رتبه بالایی از گرید شرکت ها جای گیرید. از جمله این شرایط و ضوابط می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • عدم سوء سابقه و پیشینه شرکت ثبت شده خویش در فعالیت های مختلف حوزه پیمانکاری
 • نبود ممنوعیت های اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و هر گونه ممنوعیت دیگر در بند ۲۴ بر حسب ارزشیابی پیمانکاری
 • داشتن مدارک تحصیلی بالای هیئت مدیره شرکت
 • در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت شرکت نظیر: اساسنامه، روزنامه های رسمی، اظهارنامه یا شرکت نامه و تقاضانامه شرکتی و نیز مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
 • کد اقتصادی شرکت مربوطه
 • اصل و کپی صورتجلسه اعضای هیئت مدیره با در نظر داشتن تعداد سهام سهامداران شرکت
 • اجاره نامه و سند رسمی شرکت

با فراهم نمودن تمامی این موارد می توان برای اخذ رتبه پیمانکار مراحل لازم را طی نمود تا رتبه شایان توجهی به شرکت پیمانکاری مربوطه اعطاء نمود.

 

شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور

 

برای اخذ رتبه مشاور نیز بایستی شرایطی فراهم شود و مدارکی تهیه شوند تا بتوان رتبه مطلوبی را به آن ها بخشید. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • ثبت شرکت خود در رشته تخصصی مربوط به شرکت های مشاوره ای با استناد به مدارک لازم در این خصوص
 • در دست داشتن مدارک لازم در جهت ثبت شرکت مربوطه
 • سایر مدارک مورد نیاز از جمله: کد اقتصادی، اطلاعات شناسایی هیئت مدیره، رزومه و سوابق تحصیلی اعضای شرکت، فعالیت های مختلف شرکت و تعهدنامه های سازمان و سایر تعهدنامه های مختلف در این راستا

تمامی مدارک و اسناد مورد نیاز می بایست برای اخذ رتبه مشاور هم فراهم شود تا رتبه ای درخور آن ها به این دسته از شرکت ها هم داده شود.

 

اخذ رتبه مشاور
اخذ رتبه مشاور

 

تفاوت اخذ رتبه پیمانکاری با مشاور

 

با توجه به مسائلی که در اخذ رتبه پیمانکاری با مشاور داده شد؛ وجوه تمایزی میان این دو نوع از رتبه بندی های شرکت مشاهده شده است که به قرار زیر می باشند:

 • حوزه فعالیت هر یک از شرکت ها
 • نوع امتیازبندی شرکت ها که برای اخذ رتبه پیمانکاری از ۱ تا ۵ و برای اخذ رتبه مشاور از ۱ تا ۳ می باشد.
 • نوع طبقه بندی شرکت ها که برای اخذ رتبه پیمانکاری در ۱۱ زیر گروه و برای اخذ رتبه مشاور در ۹ زیر گروه می باشند.
 • نحوه رتبه بندی شرکت ها که برای اخذ رتبه پیمانکاری به نیروی انسانی متخصص و رزومه کاری هر یک از آن ها توجه می شود ولی برای اخذ رتبه مشاور علاوه بر ذکر موارد بالا به نیروی فنی و مهندسی و نیز امکانات فنی و نرم افزاری هم نیاز است.

 

جمع آوری شده از ثبت و رتبه https://sabtorotbe.ir/

http://elisabt.blog.ir/1399/02/15/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1

http://sabtfori.blog.ir/1399/02/15/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

درباره ی uni-site

مطلب پیشنهادی

فرآیند رتبه بندی شرکت ها

اهمیت رتبه بندی شرکت های مشاور و پیمانکاری

ثبت شرکت و آغاز به فعالیت   کسانی که به دنبال ثبت شرکت و آغاز …