دانشجویانی که درخواست  دسترسی برای  اخذ درس یا آزمایشگاه  خاص به صورت فردی ( مثلا به دلیل اینکه ورودی ۹۲ به قبل هستند) به اینجانب داده اند   ساعت ۱۳:۳۰ یکشنبه ۱۸ بهمن با داخلی ۲۶۱۶ تماس گرفته یا به دفتر گروه مراجعه کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

تاریخ امتحان شفاهی ریاضی مهندسی پیشرفته از ۲۴ بهمن به ۲۵ بهمن انتقال یافت ولی بقیه دروس در همان زمان مقرر برگزار خواهد گشت.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد