دانشجویان درس الکترونیک صنعتی میتوانند برگه مربوط به رسم شکل موجهای سه فاز در لینک زیر را دانلود کنند و تعدادی از آن را پرینت کرده و برای جلسه آینده همراه خود بیاورند.

paper

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

کلاس سمینار دکتر دلشاد هفته آینده ۴آبان تشکیل می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

کارگاه مقاله نویسی مخصوص دانشجویان ارشد در شنبه تاریخ ۹۵/۸/۸ برگزار خواهد گردید.

برای ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید.

http://erdcstu.khuisf.ac.ir

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

کلاس ماشین ۳ فردا ۲۶ مهر تشکیل می شود و کلاس جبرانی هفته گذشته نیز هماهنگ می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

با توجه به درخواست تغییر امتحان این درس توسط برخی دانشجویان ، کلیه دانشجویان در کلاس درس مورخ ۲۶ مهر حتما حضور داشته باشند تا در صورت موافقت اکثریت، نسبت به درخواست تغییر امتحان اقدام نمایند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده