کلاس جبرانی مدارهای الکتریکی (۲)  خانم حامی در روز پنج شنبه ۲/۱۱/۹۵ در ساعات ۸-۱۰ و۱۰-۱۲ برگزار میشود شرکت در کلاس الزامی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حامی

امتحان آزمایشگاه ماشین ،سه شنبه (۷ دی ماه) رأس ساعت ۱۶:۱۵ در دانشکده فنی برگزار میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

مسائل ۵، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۲ فصل چهارم کتاب استیونسون (موعد تحویل ۵ دی)

مسائل ۱، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ فصل پنجم کتاب استیونسون (موعد تحویل ۵ دی)

دانلود جدول مشخصات خطوط هوایی ACSR

تکلیف اختیاری (دانلود): مسائل شماره ۱، ۵، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ (موعد تحویل ۱۲ دی)

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی