کلاس جبرانی مدارهای الکتریکی (۲) خانم حامی در روز پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲ در ساعات ۱۰-۸و ۱۰-۱۲ در کلاس ۴۲۵ دانشکده فنی مهندسی برگزار میشود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی