۱۱
دی

اطلاعیه

دانشجویان می توانند برای رفع اشکال یکشنبه ۹۵/۱۰/۱۲ از ساعت ۸-۱۰ به دفتر دانشکده فنی مهندسی مراجعه کنند.

روز دوشنبه در دانشگاه حضور ندارم.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

کلاس رفع اشکال یکشنبه ۱۲ دیماه ساعت ۱۲:۳۰ تشکیل می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mag-mid-score-001mag-mid-score-002

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد