جهت رفع اشکال می‌توانید روز یکشنبه ۱۹ دیماه از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ به دفتر گروه در ساختمان اندیشه مراجعه فرمایید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

جهت رفع اشکال می‌توانید در ساعات تعیین شده به دفتر گروه در ساختمان اندیشه مراجعه فرمایید:

یکشنبه ۱۹ دی ساعت ۱۶ تا ۱۷

دوشنبه ۲۰ دی ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

آوردن جزوات برای امتحان مجاز است ولی از آوردن کتاب خودداری فرمایید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه