فرمولهای مورد نیاز فیزیک الکترونیک

scan

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود در ترم جاری دارند، حداکثر تا روز ۲۰ دی فرصت دارند یک نسخه از پایان نامه خود همراه با فرم آمادگی دفاع تحویل گروه برق نمایند تا تاریخ دفاع برای آنها تعیین شود. (آخرین روز دفاع در ترم جاری ۷ بهمن ماه میباشد.)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی