با توجه به برخی اعتراضات و درخواستها برای افزایش نمره، ریزنمرات درس FACTS اعلام می گردد:

مشاهده

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

نمرات درس تولید انرژی

نمرات درس تحلیل (۱)

مهلت اعتراض حداکثر تا دوشنبه ۱۷ تیر صرفا از طریق ایمیل saghafi.isf@gmail.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی