با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشجویان نهایتا تا تاریخ ۳۰ شهریور دفاع نمایند و به هیچ وجه تاریخ مذکور تمدید نمی گردد و پس از آن مشمول تمدید پایان نامه خواهد گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

دیدگاه ها مسدود شده اند .