کلاس درس ماشین های الکتریکی مخصوص این هفته چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .