کلاس های آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر اینجانب روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۷ ساعت ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی آن اطلاع رسانی خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

دیدگاه ها مسدود شده اند .