دانشجویان محترم ارشد قدرت  درس سمینار برای  اولین جلسه کلاس ، چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده فنی مهندسی حضور یابند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .